Pages

Wednesday, 23 November 2011

Bahan Semula Jadi Dan Bahan Buatan Manusia

BAHAN SEMULAJADI DAN BAHAN BUATAN MANUSIA

(‘NATURAL AND MAN-MADE MATERIALS’) 1. Semua bahan di sekeliling kita boleh dikelaskan kepada dua kategori iaitu bahan – bahan semula jadi dan bahan – bahan buatan manusia. (‘All materials around us can be classified into two categories which are natural materials and man-made materials.’) 2. Bahan semulajadi adalah bahan – bahan yang datangnya daripada tumbuhan, haiwan dan alam sekitar. (‘Natural materials are the materials that come from plants, animals and nature.’) 3. Bahan – bahan semulajadi sekeliling kita termasuk kayu, kapas, getah – tumbuhan; kulit, bulu/bulu pelepah, sutera – haiwan; dan tanah liat/tanah, logam, petroleum – alam sekitar. (‘Natural materials around us include wood, cotton, rubber – plants; leather, fur/wool/feather, silk – animals; clay/soil, metal, petroleum - nature.’) 4. Gambar rajah di bawah menunjukkan contoh – contoh bahan yang diperbuat daripada bahan semulajadi : (‘The diagram shows examples of things that are made from natural materials.’) 5. Bahan – bahan buatan manusia atau dikenali sebagai bahan semula jadi yang telah diproses, adalah bahan – bahan yang diperbuat oleh manusia. Sebahagian besarnya datang daripada petroleum. Petroleum ialah bahan semula jadi. (‘Man-made materials or known as processed natural materials are the materials that made by man. Usually its come from petroleum. Petroleum is a natural material.’) 6. Plastik, kain sintetik (seperti nilon, rayon, poliester, acrilik) dan kaca adalah bahan buatan manusia. (‘Plastic, synthetic cloth (such as nylon, rayon, polyester, acrylic) and glass are man-made materials.’)

No comments:

Post a Comment