Pages

Tuesday, 4 October 2011

Siratan Makanan

Siratan makanan ialah gabungan dua atau lebih rantai makanan dalam satu habitat.Setiap habitat mempunyai siratan makanannya yang tersendiri.Apabila populasi benda hidup berubah bilangan populasi benda hidup lain dalam siratan makanan juga akan berubah.1. Tumbuhan-->Anai-anai-->Labah-labah-->Tikus-->Burung Hantu
2.Tumbuhan-->Serangga-->Tikus-->Burung Hantu
3.Tumbuhan-->Ulat beluncas-->Memerang
4.Tumbuhan-->Tikus-->Burung Hantu
5.Tumbuhan-->Kulat-->Anai-anai

Terdapat lebih daripada satu rantai makanan pada siratan makanan di atas.

No comments:

Post a Comment