Pages

Tuesday, 4 October 2011

Rantai Makanan

Rantai Makanan selalu bermula dengan pengeluar(Tumbuhan) diikuti dengan pengguna(Haiwan/manusia)..
Contoh:-

Padi-->Tikus-->Ular-->Helang
Padi(Pengeluar)
Tikus(Pengguna Primer)
Ular(Pengguna Sekunder)
Helang(Pengguna Tertier)
Tumbuhan-->Zirafah-->Singa

No comments:

Post a Comment